2012-11-26

Webbplats åt EXIT Utvecklingsboende

EXIT Utvecklingsboende är ett boende med stöd och tillsyn med vissa behandlingsinslag. Deras gruppboende vänder sig till män med beroende-/missbruksproblematik.

Pinkport Design har utvecklat en hemsida i WordPress. Sidan har även anpassats till iPhone.