2013-12-13

Zervicepoint WordPress

Zervicepoint hjälper företag att erbjuda självbetjäningstjänster till sina anställda. Tjänster i molnet och allt annat ZervicePoint, tillsammans med moderföretaget Enfo, erbjuder gör dem till en av Nordens klarsynta aktörer på IT-marknaden.

Pinkport Design har programmerat webbplatsen i WordPress och har lanserat den. Design gjordes av ZervicePoint själva.